CC computer hulp biedt snel hulp bij computerproblemen!

CB computer helpt u bij alle problemen en vragen die u kunt hebben bij het gebruik van uw PC, laptop, notebook of tablet. Is uw PC traag, wilt u nieuwe software installeren of hebt u een computervirus? Wilt u veilig internet voor uw kinderen, een fotoalbum maken of nieuwe randapparatuur aansluiten?

De experts van CB computer hulp zijn via de website voor u bereikbaar, 7 dagen per week! Binnen een uur kan een van onze experts contact met u opnemen om u te helpen.

CB computer hulp rekent geen kosten voor registratie en geen abonnementskosten! U betaalt alleen als u hulp nodig hebt.

SupportMyPC werkt met vaste tarieven, zodat u van te voren weet wat het gaat kosten. En we gaan door tot u tevreden bent!

bouwvakkers die een hardeschijf reparen

Bent u niet online? Dan zorgt een telefoniste dat u door een expert wordt teruggebeld.
Bereikbaar van 08.00 tot 20.00 u.

Sluiten Tevredenheidsgarantie

SupportMyPC hanteert een Tevredenheidsgarantie. Deze garantie houdt het volgende in:

“Als de expert vóór het aangaan van een opdracht een duidelijk inzicht heeft kunnen krijgen in de te verrichten werkzaamheden en daarna zelf heeft besloten de opdracht te accepteren, dan zal SupportMyPC geen supportpunten in rekening brengen aan de klant wanneer de expert de overeengekomen opdracht niet naar tevredenheid van de klant kan uitvoeren. “

SupportMyPC heeft het recht om, voorafgaand aan de opdracht, de benodigde supportpunten hiervoor van het tegoed van de klant te reserveren. Na beëindiging van een opdracht kan de klant via de website aangeven of hij naar tevredenheid is geholpen.

  • Als de klant tevreden is, dan wordt de expert betaald en de supportpunten worden in mindering gebracht op het tegoed van de klant.
  • Is de klant niet tevreden, dan kan hij heel eenvoudig de opdracht via de website opnieuw aanbieden voor uitvoering door een andere expert. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De eerste expert krijgt dan niet uitbetaald.

Geen redenen voor de klant om niet te betalen zijn:

  • Wanneer de expert de klant op voorhand vertelt, dat het niet zeker is dat de werkzaamheden aan het ticket zullen leiden tot een gewenste oplossing, maar de klant de expert uitdrukkelijk verzoekt het toch te proberen.
  • Wanneer de expert het probleem heeft geanalyseerd en tot de conclusie is gekomen dat het probleem niet is op te lossen, maar hij adviseert de klant wat te doen om tot een oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld een reparatie zijn, of het aanschaffen van een nieuw product.
  • Wanneer de expert het probleem heeft opgelost, maar de klant had het anders gewild. Voorbeeld hiervan is een toepassing die nu wel werkt op de PC of laptop, maar te traag is wegens capaciteitsgebrek.
  • Wanneer de klant heeft gekozen voor een bezoek op locatie is de klant ALTIJD gehouden te betalen. De klant kan besluiten de expert van de opdracht te ontslaan, maar betaalt dan de tijd die de expert op locatie heeft besteed. Uitzondering hierop kan alleen zijn dat de klant van mening is dat er sprake is van een ‘Gebrek in de levering’ (zie hiervoor de Algemene voorwaarden) en hij een klacht wil indienen. Het is dan aan het management van SupportMyPC (of uiteindelijk aan de rechter) om te bepalen of de klant al dan niet dient te betalen.

Alle experts en klanten van CB computer hulp hebben zich door het accepteren van de Algemene voorwaarden geconformeerd aan de regels van deze Tevredenheidsgarantie.